HASELÜNNE
ROMAN CATHOLIC CEMETERY
Germany


Most of the victims died in a Polish Military Hospital at Haselünne
Photographs: Doeke OostraBielawski Jan
Bie(ni)as Edward
Borstedt Marian Julian
Bula Jerzy
Chudzyński Zdzisław
Chytrowski Feliks
Dorosz Jan Adam
Dudczak Stefan
Dziuba Wilhelm
Faber Paweł served as Arnowski Paweł
Fabian Piotr
Feliks Walenty
Feluks Henryk
Furtak Stanisław
Godyń Stefan
Gołub Eliasz
Górny Emanuel Wiktor 
Górny Władysław 
Gruca Henryk 
Grzenkowicz Antoni
Hildebrand Herman served as Helebrand
Hławiczka Adolf served as Barzewski Adolf

Jabłoński Józef served as Leszczyński Józef
Kacprzak Henryk
Kawicz Piotr
Kobielarz Marcin
Kołodziejski Jan served as Gajewski Jan
Kostka Antoni
Kowalski Tadeusz
Kozłowski Alojzy
Krajewski Alfons
Kryspin Kazimierz served as Algierczak Klemens
Krztoń Józef
Krzyźanowski Tadeusz
Kubielski Józef
Kurdziel Władysław
Lewin Aron Dawid
Lidke Jan
Lipczynski Mieczysław
Lubicz-Szydlowska Anna Zdzisława
Maciążek Łucjan 
Michalski Henryk served as Kosmol Henryk
Popenda Jan Józef
Przybyła Edmund served as Czarnecki Edmund

Radtke Leon served as Wilamowski Leon
Ratajczak Tadeusz
Rudnicki Henryk
Rusinko Władysław
Sabat Władysław
Sadza Edward Tomasz
Sakowski Franciszek
Saworski Franciszek served as Sawicki Franciszek
Schmölter Ludwik
Staniek Antoni
Staniszewski Stanisław
Swiatkowska Karolina
Szarek Stanisław
Szczudłowski Julian
Szydlik Szczepan
Tomecki Józef served as Pieszporek Józef
Torlop Jan
Tredlewski Zenon
Witczak Czesław 
Wójcik Jan   
Wyganowski Józef      
Żołnowski Bernard served as Borek Bernard     

HOME ABBREVIATIONS ALPHABET